Stowarzyszenia to obok fundacji jedne z najpopularniejszych form organizacji pozarządowych. Sposób i mechanizm działania jednak znacząco różni się od fundacji o czym warto pamiętać, bo te różnice pojawiają się już podczas powoływania stowarzyszenia do życia. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że wyróżnia się dwa typy stowarzyszeń a różnice między nimi są znaczące. Mianowicie:

Stowarzyszenia zwykłe – proces ich rejestracji jest dużo bardziej uproszczony niż w przypadku stowarzyszeń rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do powołania stowarzyszenia zwykłego potrzebnych jest trzech członków. Warto również pamiętać, żeby dobrze się zastanowić, który rodzaj działalności wybrać, ponieważ późniejsza zmiana jest niemożliwa. Co to oznacza? Nie można zmienić formy stowarzyszenia zwykłego na zarejestrowane i oczywiście odwrotnie.

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS – tu mechanizm działania i rejestracji wygląda zupełnie inaczej i jest bardziej skomplikowany. Do stworzenia takiego rodzaju potrzebnych jest co najmniej piętnastu członków. Zarówno prawne zakładanie jak i ewentualne rozwiązanie działania stowarzyszenia jest niesamowicie zawiłym procederem.

Należy pamiętać jeszcze o podstawowych założeniach działania stowarzyszenia, do których zalicza się dobrowolność, samorządność, trwałość i niezarobkowy cel. Co ważne, stowarzyszenie to nie firma. Nie można nastawiać się na zyski. W przeciwieństwie do fundacji nie można również ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego. Chcąc powołać takie stowarzyszenie do życia potrzebne są następujące działania.

  • Najpierw konieczne jest zebranie co najmniej 15 osób, które później będą członkami stowarzyszenia.
  • Następnie trzeba stworzyć projekt statutu, w którym określone zostaną cele założenia stowarzyszenia.
  • Kolejnym krokiem jest zebranie założycielskie, na nim statut zostaje przyjęty i wyznacza się komitet założycielski.
  • Później następuje przygotowanie dokumentacji a finalnie zarejestrowanie stowarzyszenia w KRS.