Fundacje

Kilka informacji
Fundacje

Fundacja ? definicje, cele i założenia

Wielu ludzi wrażliwych na krzywdę i potrzeby innych chciałoby stworzyć własną fundację, której celem byłaby pomoc określonej grupie potrzebujących. Jedni wspomagają dzieci w walce z chorobami, drudzy osoby starsze, trzeci po prostu walczą z biedą...

Fundacja ? definicje, cele i założenia

Wielu ludzi wrażliwych na krzywdę i potrzeby innych chciałoby stworzyć własną fundację, której celem byłaby pomoc określonej grupie potrzebujących. Jedni wspomagają dzieci w walce z chorobami, drudzy osoby starsze, trzeci po prostu walczą z biedą i ubóstwem a kolejni pomagają zwierzętom. Wszystkie cele są szczytne i dobrze świadczą o fundatorze, który nie jest obojętny na cudzy los. Najważniejsze jest jednak to, aby wiedzieć czym w ogóle jest fundacja, jakie warunki musi spełniać fundator i jaki jest prawny mechanizm działania takiej instytucji.

Przede wszystkim fundacja to jedna z najpopularniejszych organizacji pozarządowych zaraz obok stowarzyszeń. Jak sama nazwa wskazuje ma ona na celu fundowanie konkretnych działań, które określone są przez statut. Co ważne, taki statut nie jest dobrą wolą zarządu fundacji. To konieczność, która jest określana prawem, dlatego nie można tego bagatelizować. W statucie muszą znajdować się wszelkie informacje, które będą dotyczyły i regulowały zakres działalności instytucji.

Fundacja z racji prowadzonych przez siebie działań jest bardziej niezależna od innych, pokrewnych instytucji. Może ubiegać się również o status organizacji użytku publicznego, wówczas jeśli takie miano zostanie jej nadane może pobierać 1% podatku przy rocznych rozliczeniach podatkowych. Fundacja może, ale nie musi rejestrować działalności gospodarczej. Wszelkie decyzje zależą tu od założyciela i to on decyduje jakie działania będą podejmowane.

Przyjmuje się, że początkowym kapitałem fundacji powinna być kwota nie mniejsza niż tysiąc złotych, choć nie ma na to żadnych konkretnych regulacji prawnych. Chyba, że będzie prowadzona działalność gospodarcza, wówczas te tysiąc złotych jest wymagane. Fundacje muszą prowadzić pełną księgowość. Zobligowane są do odprowadzania należnych podatków i do przedstawiania swoich dochodów, te finalnie będą przeznaczane na realizację celów, które zostały zdefiniowane i określone w statucie, o którym wcześniej była już mowa.

Ogrzewanie podłogowe wodne
Jeśli rozważasz ogrzewanie podłogowe wodą, upewnij się, że wiesz, jak to działa, ile kosztuje i co wiąże się z procesem instalacji. System ogrzewania podłogowego z...
Read More "Ogrzewanie podłogowe wodne"
Elektryczne ogrzewanie podłogowe
Czy elektryczne ogrzewanie podłogowe jest odpowiednie dla Twojego domu? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak to działa, jak jest zainstalowane i ile kosztuje kupno i...
Read More "Elektryczne ogrzewanie podłogowe"
Ogrzewanie podłogowe wodne
Jeśli rozważasz ogrzewanie podłogowe wodą, upewnij się, że wiesz, jak to działa, ile kosztuje i co wiąże się z procesem instalacji. System ogrzewania podłogowego z...
Read More "Ogrzewanie podłogowe wodne"
Elektryczne ogrzewanie podłogowe
Czy elektryczne ogrzewanie podłogowe jest odpowiednie dla Twojego domu? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak to działa, jak jest zainstalowane i ile kosztuje kupno i...
Read More "Elektryczne ogrzewanie podłogowe"

Wielu ludzi wrażliwych na krzywdę i potrzeby innych chciałoby stworzyć własną fundację, której celem byłaby pomoc określonej grupie potrzebujących. Jedni wspomagają dzieci w walce z chorobami, drudzy osoby starsze, trzeci po prostu walczą z biedą i ubóstwem a kolejni pomagają zwierzętom. Wszystkie cele są szczytne i dobrze świadczą o fundatorze, który nie jest obojętny na cudzy los. Najważniejsze jest jednak to, aby wiedzieć czym w ogóle jest fundacja, jakie warunki musi spełniać fundator i jaki jest prawny mechanizm działania takiej instytucji.

Przede wszystkim fundacja to jedna z najpopularniejszych organizacji pozarządowych zaraz obok stowarzyszeń. Jak sama nazwa wskazuje ma ona na celu fundowanie konkretnych działań, które określone są przez statut. Co ważne, taki statut nie jest dobrą wolą zarządu fundacji. To konieczność, która jest określana prawem, dlatego nie można tego bagatelizować. W statucie muszą znajdować się wszelkie informacje, które będą dotyczyły i regulowały zakres działalności instytucji.

Fundacja z racji prowadzonych przez siebie działań jest bardziej niezależna od innych, pokrewnych instytucji. Może ubiegać się również o status organizacji użytku publicznego, wówczas jeśli takie miano zostanie jej nadane może pobierać 1% podatku przy rocznych rozliczeniach podatkowych. Fundacja może, ale nie musi rejestrować działalności gospodarczej. Wszelkie decyzje zależą tu od założyciela i to on decyduje jakie działania będą podejmowane.

Przyjmuje się, że początkowym kapitałem fundacji powinna być kwota nie mniejsza niż tysiąc złotych, choć nie ma na to żadnych konkretnych regulacji prawnych. Chyba, że będzie prowadzona działalność gospodarcza, wówczas te tysiąc złotych jest wymagane. Fundacje muszą prowadzić pełną księgowość. Zobligowane są do odprowadzania należnych podatków i do przedstawiania swoich dochodów, te finalnie będą przeznaczane na realizację celów, które zostały zdefiniowane i określone w statucie, o którym wcześniej była już mowa.